Gebruik van de resilience scan

Onder supply chain resilience, of keten weerbaarheid, verstaan we “Het aanpassingsvermogen van een organisatie om zich voor te bereiden op, te reageren op en te herstellen van elk type verstoring van de toeleveringsketen …of over te gaan naar een alternatieve, meer wenselijke toestand”. Door COVID-19, de Suezkanaalblokkade, Brexit, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, zijn bedrijven zich bewust geworden dat resilience onmisbaar is om te overleven.
De resilience scan is bedoeld om bedrijven in korte tijd inzicht te geven in de wijze waarop organisaties de resilience capabilities in hun keten hebben georganiseerd. Het invullen van de scan kost ongeveer 20 minuten en geeft direct een beeld van het resilience profiel, voor zowel de interne organisatie als upstream (leveranciers) en downstream (afnemers), op de dimensies redundantie, samenwerking, flexibiliteit, transparantie en wendbaarheid. Als u tijdens het uitvoeren van de scan uw e-mail adres invult bij de pagina “Introductie” ontvangt u (meestal binnen een aantal werkdagen) een rapportje met een samenvatting van de resultaten. Aangezien deze scan een self assessment tool is, zijn de resultaten gebaseerd op uw (subjectieve) ervaring en inzichten. De huidige versie van de tool is met name gericht op maakindustrie (waaronder ook de procesindustrie), zodat het kan zijn dat niet alle vragen even relevant zijn voor andere branches. Het verdient de aanbeveling om de scan door verschillende mensen in de organisatie van verschillende managementniveaus en afdelingen te laten invullen om zo een meer gebalanceerd beeld te krijgen. De scan kan goed dienen als uitgangspunt voor een discussie, zo kunt u de scan bijvoorbeeld door alle leden van het management team laten invullen en dan in een speciale sessie de resultaten en verschillen bespreken. Wij denken graag met u mee hoe u zo’n sessie zou kunnen organiseren, dus neem gerust contact met ons op (zie contactgegevens onderaan). Het verdient de aanbeveling om de resultaten te laten valideren door middel van een externe expert/auditeur.
Aangezien de situatie en context van uw organisatie continu veranderen, raden we aan de scan regelmatig (minstens tweemaal per jaar) in te vullen om zo te zien of er belangrijke veranderingen zijn in het profiel.

Doel van de resilience scan

Naast het geven van een snel inzicht in het eigen resilience profiel, willen we graag een inzicht krijgen in hoe de resilience van bedrijven ten opzichte van elkaar is georganiseerd (vandaar de naam “Brilliance”, wat staat voor “Benchmarking Resilience” platform). Dit doen we door zoveel mogelijk data te verzamelen van zoveel mogelijk organisaties en deze met elkaar te vergelijken. Ook monitoren we of er over de tijd ontwikkelingen zichtbaar zijn in profielen ten gevolge van de veranderende omgeving (doel is dat organisatie de scan regelmatig invullen, zie hierboven). Tevens analyseren we of bepaalde profielen vaker voorkomen bij organisaties met bepaalde eigenschappen in hun context. Doel is om hier, zodra er voldoende data is verzameld, een rapport te maken met de bevindingen. Wij zullen u op de hoogte houden van de bevindingen (als u uw e-mail adres invult). Uw steun bij het doorsturen van de scan wordt gewaardeerd: hoe meer data we krijgen, hoe nuttiger de tool, verwachten we.

Het onderzoeksproject

De resilience scan is ontstaan uit een onderzoeksinitiatief getiteld ‘Ready for the Next Crisis’, gefinancierd door TKI Dinalog (april 2021 – juni 2023). Dit project werd vervolgens voortgezet via een vervolgproject genaamd “Next Gen Resilience” (sept. 2023 – september 2026), gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Beide projecten worden uitgevoerd door Hogeschool WindesheimRijksuniversiteit Groningen en Involvation. De volgende 18 organisaties hebben samengewerkt in ten minste één van de twee projecten:

 • Avebe
 • Bidfood
 • Bosch
 • Broshuis
 • Corbion
 • DSV
 • Evofenedex
 • Royal Koopmans
 • Kruitbosch
 • Perfetti van Melle
 • Radboud UMC
 • Rituals
 • Samsung
 • Scania Logistics NL
 • Swinkels Family Brewers
 • Teijin Aramid
 • VDL (ETG)
 • Vreugdenhil Dairy Food

Bij het ontwikkelen van de tools, baseren we ons op ander wetenschappelijk onderzoek (waaronder uitgebreid literatuuronderzoek), case studies met deelnemers van het consortium en input en feedback tijdens werksessies met de sounding and validating board, waarin alle consortiumpartijen vertegenwoordigd zijn.

Belangrijkste onderscheid met andere resilience tools die we gevonden hebben zijn onder andere:

 • We houden rekening met context en eigenschappen van de keten (we geloven niet in ‘one size fits all’);
 • We kijken naar capabilities en processen;
 • Er wordt een integrale aanpak genomen, waarbij naast fysieke (goederen-) stromen ook gekeken wordt naar financiële en datastromen;
 • De tool is bedoeld om te benchmarken met anderen in dezelfde industrie;
 • We baseren ons op wetenschappelijk onderzoek en nemen dus ook aspecten mee die daaruit naar voren komen (zoals duurzaamheid en cultuur).

Wat gebeurt er met uw data?

Voor vergaring, opslag en gebruik van de data is een datamanagementplan opgesteld waarin is vastgesteld wie de data mag inzien en dat deze bij rapportage alleen geanonimiseerd en/of geaggregeerd wordt weergegeven, zodat deze niet te herleiden is tot specifieke organisaties/personen.

Wij nemen uw data en privacy zeer serieus en behandelen uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u uw email adres invult sturen we u een rapport met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de door u ingevulde antwoorden (let op: deze kan in uw “Spam” map terecht komen, dus voeg contact@resiliencescan.org toe aan uw veilige contacten). Ook zullen we u (maximaal een paar keer per jaar) op de hoogte houden van events die in het kader van dit project worden georganiseerd en kunt u aangeven of u een rapport wilt ontvangen waarin resultaten van meerdere organisaties zijn opgenomen. U kunt u op elk moment uitschrijven door middel van een email aan ons waarin u dit aangeeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contact@resiliencescan.org.