Introductie

Welkom bij het Quick Scan Supply Chain Resilience-onderzoek. Hieronder een aantal richtlijnen die helpen bij het invullen.

1Als een element niet van toepassing is op uw situatie of onbekend is vul dan een '?' in

2Geef een cijfer van 1 (helemaal niet geregeld) tot 5 (100% geregeld voor alle producten, componenten, etc. Beste in de industrie)

3Een hoge score is niet persé beter, het kan ook betekenen dat er overbodige capabilities zijn die de winstgevendheid hinderen

4Antwoorden moeten betrekking hebben op alle belangrijke leveranciers, klanten, producten, etc.

5De scan is ontwikkeld voor de maak-/procesindustrie, voor andere sectoren zullen mogelijk niet alle elementen relevant zijn

6In geval er meerdere segmenten zijn die duidelijk van elkaar verschillen (bijv. een B2B segment en een B2C segment) kunt u de scan het beste per segment apart invullen

7Intern = alles binnen de grenzen van uw organisatie (inclusief andere vestigingen en eigen dc's). Upstream: leveranciers en leveranciers van leveranciers, etc. Downstream: afnemers, afnemers van afnemers, etc.

8Bij het invullen van vragen die een vergelijking inhouden ('snel/kort/efficiënt/veel/etc') kunt u zich te vergelijken met wat gangbaar is ('gemiddeld') in de maak-/procesindustrie

Voordat u begint hebben we nog enkele basisgegevens van u en uw bedrijf nodig. Uw e-mailadres is geen vereiste, maar wij zullen de resultaten naar u toesturen als u het wel invoert.

Naam:
Functie:
Naam bedrijf:
Uw email:

Capability

Redundantie

Upstream
Internal
Downstream
R1a
Meerdere / backup leveranciers aanwezig voor alle componenten
Meerdere / back-up productielijnen in meerdere productielocatie
Alternatieve markten op korte termijn beschikbaar
R1b
Leveranciers zijn geografisch verspreid
Productielocaties zijn geografisch verspreid
Klanten zijn geografisch verspreid
R1c
Leveranciers hebben niet dezelfde toeleverancier voor kritische onderdelen/ingrediënten
N/A
Alternatieve klanten op korte termijn beschikbaar
R2
Leveranciers houden gegarandeerd extra buffer voorraad aan (voor meerdere weken)
Extra buffervoorraad (voor meerdere weken)
Klanten houden extra buffervoorraden aan (voor meerdere weken)
R3
Meerdere transportmodaliteiten mogelijk
Meerdere dc's geografisch verspreid
Meerdere transportmodaliteiten voor distributie naar afnemers mogelijk
R4
Leveranciers houden gegarandeerd extra capaciteit beschikbaar (>50% van normale order volume)
Extra productiecapaciteit (+50%) beschikbaar
Contracten bieden mogelijkheid om 50% meer of minderen te leveren
R5
Leveranciers hebben voldoende financiële buffers
Voldoende financiële buffers (minimaal 6 maanden)
Klanten hebben financiële buffers (voor minimaal 6 maanden) of kredietverzekering aanwezig

Capability

Samenwerking

Upstream
Internal
Downstream
C1a
Er is geïnvesteerd in een langetermijnrelatie met veel openheid en vertrouwen
Problemen worden opgelost door multifunctionele teams
Er is geïnvesteerd in een langetermijnrelatie met veel openheid en vertrouwen
C1b
Problemen worden opgelost door gezamenlijke teams
Doelen en KPI's zijn duidelijk en afdelingsoverschrijdend
Problemen worden opgelost door gezamenlijke teams
C1c
Potentiële verstoringen in de keten worden tijdig doorgegeven
Cultuur van voortdurend leren en verbeteren
Potentiële verstoringen in de keten worden tijdig doorgegeven
C2
Planningen/forecasts worden samen met leveranciers gemaakt (minimaal maandelijks)
S&OP/IBP proces functioneert goed en is volwassen. Directielid en operatie, finance en logistiek zijn hierbij aanwezig. Afdelingsplannen zijn op elkaar afgestemd
Gezamenlijke planning (inclusief promoties) en forecasting (minimaal maandelijks)
C3
Bedrijfscontinuïteitsplannen worden samen met leveranciers gemaakt, getest en problemen samen geëvalueerd
Elke medewerker is bewust en betrokken bij veiligheid en risicomanagement. Bedrijfscontinuïteitsplannen zijn actueel en worden regelmatig getest
Bedrijfscontinuïteitsplannen worden samen gemaakt, getest en problemen samen geëvalueerd
C4
Leverancier en afnemer hebben beide invloed op betalingstermijnen of supply chain finance oplossingen worden vrijwillig gebruikt
Financiële planning is integraal deel van S&OP/IBP (volumes worden vertaald naar waarde)
Leverancier en afnemer hebben beide invloed op betalingstermijnen of supply chain finance oplossingen worden gebruikt

Capability

Flexibiliteit

Upstream
Internal
Downstream
F1a
Contractuele afspraken dat volumes en/of timing significant mogen afwijken op korte termijn
Werknemers en productiemiddelen zijn inzetbaar voor veel verschillende type producten (multi purpose)
Flexibiliteit in contracten/afspraken om prijzen, hoeveelheden en timing/locatie aan te passen
F1b
N/A
Capaciteit kan makkelijk worden verhoogd/verlaagd
Vraag makkelijk te beïnvloeden (bijv. door promotie of revenue management/demand shaping)
F1c
N/A
Productie kan makkelijk naar andere locatie worden verplaatst
Meerdere kanalen beschibaar (multi-channel)
F2a
Componenten/grondstoffen kunnen makkelijk vervangen worden door alternatieven
Componenten worden gebruikt in meerdere producten
Klanten accepteren aanpassingen / substitutie van producten
F2b
Verpakkingsmaterialen kunnen makkelijk vervangen worden door alternatieven
Producten kunnen makkelijk worden aangepast/herontworpen
N/A
F3a
Alternatieve transportmogelijkheden, alternatieve leveranciers beschikbaar
Processen en volgorde/route van productiebewerkingen kunnen makkelijk worden aangepast
Alternatieve modaliteiten / transport lanes mogelijk. Transportnetwerk kan makkelijk worden aangepast
F3b
Circulaire alternatieven (recycling, refurbishing, etc.) beschikbaar
N/A
Flexibele order fullfilment mogelijk
F4
Flexibiliteit in INCO terms, betalingstermijnen, etc.
Alternatieve bronnen voor financiering voor handen
Flexibiliteit in betalingstermijnen, supply chain finance beschikbaar

Capability

Transparantie

Upstream
Internal
Downstream
V1a
Belangrijke leveranciers delen productieplanning voor minimaal komende 4 weken
Betrouwbare en actuele data van alle key processen is beschikbaar waar nodig in de organisatie. Er is real time inzicht in huidige voorraadposities en productieplannen
Forecasting is goed en gebaseerd op vraag van eindconsument
V1b
Er is goed zicht op de leveranciersmarkt (beschikbaarheid alternatieve leveranciers, prijsontwikkeling, etc.
Er wordt gestuurd op KPI's die organisatiebreed zijn afgestemd en actuele waardes zijn zichtbaar voor alle afdelingen
Voorraad posities en vraag (POS) data wordt real time gedeeld alsmede forecast en campagne-/eventplanning (promoties) van afnemers
V1c
N/A
Bij wijzigingen in de planning is impact op kosten, service en duurzaamheid inzichtelijk
Markttrends, concurrentie en potentiële afnemers zijn inzichtelijk
V2a
Order- en factuurstromen volledig geautomatiseerd en geïntegreerd met belangrijke leveranciers
Datawarehouse/datalake is beschikbaar met alle relevante data
Order- en factuurstromen volledig geautomatiseerd en geïntegreerd met belangrijke klanten
V2b
Kritische leveranciers delen tracking & tracing info
Beslissingen omtrent operatie, onderhoud en logistiek worden onderbouwd met accurate en actuele data en modellen
Tracking & tracing informatie van verscheepte producten wordt gedeeld
V2c
Er zijn afspraken met leveranciers dat disrupties in de keten direct worden gemeld
Er zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers die dashboards kunnen maken en analyses kunnen uitvoeren
N/A
V3a
Er is goed zicht op wie tier 2+ leveranciers zijn en hun locatie, hoe transport lanes lopen en wat eventuele problemen/risico's zijn (supply chain mapping)
Alle relevante risico's zijn in kaart gebracht en een bedrijfscontinuïteitsplan is aanwezig en up to date en getest
Vroegtijdige signalering van problemen/disrupties in alle markten/klanten. Overeenkomst met afnemers dat (potentiële) disrupties direct worden gemeld
V3b
Periodieke audits bij key leveranciers (inclusief cyber security audit)
Cybersecurity is een top prioriteit. Recovery plans zijn up-to-date en worden regelmatig getest
N/A
V4
Actueel en betrouwbaar inzicht in kredietwaardigheid/financiële gezondheid van leveranciers
Real tijd inzicht in kredietlimieten en financiële stromen en key metrics. Processen zijn eenduidig, transparant en verantwoordelijkheden helder afgebakend
Actueel en betrouwbaar inzicht in kredietwaardigheid/financiële gezondheid van afnemers

Capability

Wendbaarheid

Upstream
Internal
Downstream
A1a
Frequente en snelle herbevoorrading
Korte doorlooptijden
Snelle en frequente herbevoorrading van afnemers
A1b
Efficiënt orderproces
Continue verbeterprogramma om doorlooptijden, omsteltijden te verlagen (SMED) en batchgroottes te verlagen
Nieuwe producten kunnen snel op de markt worden gebracht (NPI)
A1c
Onboarden van nieuwe leveranciers kan snel
N/A
Snel en efficiënt proces om nieuwe klanten te onboarden
A1d
Contracten kunnen op korte termijn aangepast worden
N/A
N/A
A2a
Contracten bieden mogelijkheid om op korte termijn volumes, locatie, tijden aan te passen
Frozen period is kort, korte en frequente productieruns
Voorraden kunnen snel verplaatst worden tussen regio's/dc's
A2b
Verandering in transportmodaliteit beschikbaar en sneltransport opties beschikbaar
Processen worden voortdurend verbeterd en kunnen snel worden aangepast
Verandering in transportmodaliteit op korte termijn mogelijk en sneltransport opties beschikbaar
A3a
Korte communicatielijnen met leveranciers en snelle besluitvorming.
Korte communicatielijnen en snelle besluitvorming. In geval van nood kunnen besluitvormingsprocedures snel worden aangepast (extra mandaat als nodig)
Korte communicatielijnen met afnemers en snelle besluitvorming. In geval van tekorten zijn allocatieregels bekend en kunnen snel worden geïmplementeerd
A3b
N/A
Strategieën en nieuwe business modellen kunnen snel worden geïmplementeerd
N/A
A4
Efficiënt Purchase-to-pay proces (beste in de branche). Days Payable Outstanding (DPO) laag. Onboarden op supply chain finance oplossing snel
Korte Cash-to-cash cycle, Days Inventory Outstanding (DIO) laag
Efficiënt Order-to-cash proces (beste in de branche). Days Sales Oustanding (DSO) laag. Onboarden op supply chain finance oplossing snel

Organisatie karakteristieken

Hieronder vragen wij u om een aantal karakteristieken van uw organisatie in te vullen. Doe dit voor uw hele organisatie (dus inclusief andere vestigingen, eigen DC's, etc.), maar voor de belangrijkste producten/segmenten als u moet kiezen.

Sector
Subsector
Omvang (aantal medewerkers)
Waardestrategie
Waar ligt de macht in de keten?
Positie in de waardeketen
B2B/B2C?
# concurrenten
# leveranciers
# klanten
# producten/SKUs
Klantorderontkoppelpunt
Cultuur
Type bedrijf
Geografische footprint leveranciernetwerk
Geografische footprint klanten